Vitality & Assurance

Het is belangrijk dat uw Salesforce software goed beveiligd en actueel blijft. Niet alleen door updates vanuit Salesforce door te voeren, maar ook de nodige configuratie te doen vanuit uw organisatie. GoSoniq biedt de mogelijkheid deze verantwoordelijkheid van u over te nemen.

24/7 monitoring

Door actief de werking van uw Salesforce oplossing te monitoren kunnen we problemen snel adresseren en zelfs vaak voorkomen. Dat scheelt in kosten en doorlooptijd zodat u zich kunt richten op het gebruik en de gewenste uitkomsten daarvan. We monitoren zowel vanuit een technisch als functioneel perspectief. Daarbij kijken we bijvoorbeeld of de uitwisseling van data met externe systemen plaatsvindt, hoe het aantal actieve gebruikers en het gebruik zich ontwikkelt, maar ook of de uitkomsten (bijv. de doorlooptijd van afhandeling cases) in lijn der verwachting liggen.

Update management

Met een impact analyse kijken we wat de gevolgen zijn van een update op de bestaande processen. De updates worden samen met de nodige configuraties doorgevoerd op een testomgeving. Zodra de marketingprocessen 100% functioneren, worden de updates op de productieomgeving gecontroleerd doorgevoerd. Updates staand doorgaans binnen 3 weken live. Additionele aanpassingen en configuraties worden hierin meegenomen.

Audits & benchmarks

Uw organisatie en omgeving zijn continue in beweging. Ook Salesforce ontwikkelt zich in hoog tempo. Door middel van audits en benchmarks brengen we in kaart waar het beter moet en/of kan. Bijvoorbeeld vanuit oogpunt van security of gebruikersadoptie. Dat doen we door de inrichting en het gebruik af te zetten tegen uw eigen ambitie, beleid en standaarden en tegen best practices in de markt. We definiëren noodzakelijke en mogelijke verbeteringen expliciet en stellen gemeenschappelijk een actieplan op om die door te voeren. Zodat u altijd aan de bal bent en niet een speelbal van een systeem wordt.

Automated Tests

Bij het uitbrengen van updates houdt Salesforce geen rekening met de unieke setup en integratie van uw organisatie. Om verstoringen in uw marketingprocessen te voorkomen is het noodzakelijk dat het uitvoeren van updates grondig wordt getest. GoSoniq voert geautomatiseerd tests uit waardoor eventuele issues direct worden gesignaleerd. Dit doen wij met onze Testautomation-tool.

Voordelen van Automated Tests:

  • Geen belasting medewerkers met testwerkzaamheden
  • Vroege feedback voorkomt overzetten bugs naar productie
  • Geen menselijke fouten
  • Onbeperkt testen
  • Mogelijkheid om modules en applicaties toe te voegen