In 2020 kwam Salesforce met de eerste aankondiging van Hyperforce, de nieuwste update van Salesforce’s CRM platform. Sinds kort is Hyperforce wereldwijd toegankelijk en kunnen organisaties ervoor kiezen om al te migreren. In dit artikel gaan we in op de veranderingen die de migratie met zich mee brengt en wat dit betekent voor jouw bedrijf. 

De veranderingen van Hyperforce 

De grootste verandering die Hyperforce met zich meebrengt is dat gegevens niet meer worden opgeslagen op de Salesforce cloud, maar op de publieke cloud. Wat betekent dit voor jou? Het antwoord is: eigenlijk verandert er niet veel voor de gebruiker. In de kern blijft Salesforce werken zoals het al deed.  

Maar waarom dan deze aanpassing? Simpel gezegd heeft Salesforce besloten de hardware uit te besteden aan cloudbedrijven die dit beter kunnen, zodat zij zich kunnen focussen op betere software. De combinatie van betere hardware en software betekent dat Hyperforce vooral is gebouwd om aan de achterkant sneller en krachtiger te werken. De transitie met Hyperforce naar de publieke cloud brengt in elk geval vier voordelen met zich mee. 

Gegevenslokalisatie en privacy  
Een verandering die Hyperforce met zich meebrengt is de gegevenslokalisatie. De publieke cloud geeft je de mogelijkheid ‘keuze en controle’ uit te voeren over waar gegevens worden opgeslagen. Dit betekent dat je de mogelijkheid hebt om te kiezen in welke geografische regio’s je gegevens worden gehost. Dit biedt flexibiliteit om te voldoen aan de gegevens privacy- en nalevingsvereisten van verschillende regio’s, terwijl je tegelijkertijd wereldwijd kan opereren. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om je gegevens te hosten in Nederland. Zodra dit kan posten wij dit op onze LinkedIn pagina.

Snelheid en flexibiliteit 
De publieke cloud maakt het dus mogelijk om te bepalen waar jouw gegevens worden gehost. Dit biedt niet alleen voordelen voor privacywetgeving, maar ook voor de snelheid van jouw Salesforce omgeving. Het hosten van gegevens dichtbij zorgt ervoor dat ze sneller worden geladen. Voor het laden van grote hoeveelheden data zal dus minder snel een vertraging optreden. Daarnaast biedt de publieke cloud meer rekenkracht en schaalbaarheid dan de servers van Salesforce zelf. Acties die voortkomen uit automatiseringen en workflows zijn dus sneller uitgevoerd en jouw Salesforce omgeving groeit makkelijker mee met de behoeften van jouw organisatie.  

“Eigenlijk verandert er niet veel voor de gebruiker. In de kern blijft Salesforce werken zoals het al deed.”

Continuïteit 
Hyperforce verhoogt ook de continuïteit door geen downtime toe te staan voor releases en algemeen onderhoud, snellere ontwikkel- en testomgevingen en een nieuwe samenwerking met AWS. Bedrijven kunnen Salesforce CRM en andere toepassingen dus blijven gebruiken zonder dat ze tijdelijk niet beschikbaar zijn. Gebruikers kunnen nog wel downtime ervaren tijdens migraties en technologische updates. 

Beveiliging 
Tot nu toe wordt gezegd dat Hyperforce op dezelfde manier met beveiliging omgaat als het al doet. Daarnaast implementeert Hyperforce principes zoals: least privilege, zero trust en versleuteling van klantgegevens. ‘Least privilege’ zorgt ervoor dat gebruikers de minimale toegang hebben die nodig is om hun werk uit te voeren. ‘Zero trust’ betekent dat elk verzoek om toegang tot het systeem grondig wordt gecontroleerd en geauthentiseerd, ongeacht waar het vandaan komt. Gegevensversleuteling zorgt ervoor dat gegevens zowel wanneer ze inactief zijn (bijvoorbeeld opgeslagen in databases) als tijdens de overdracht via netwerken beveiligd zijn. Deze principes zijn niet helemaal nieuw bij Salesforce, maar zorgen er wel voor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn.

Hoe zal de migratie naar Hyperforce er voor jou uit gaan zien? 

Zodra jouw organisatie klaar is voor de overstap naar Hyperforce, ontvang je een e-mail van Salesforce. Daarnaast begrijpt Salesforce dat sommige klanten mogelijk nog niet gereed zijn voor de migratie naar Hyperforce, bijvoorbeeld vanwege aangepaste code die niet aansluit bij dit nieuwe platform. Om te controleren of uw organisatie klaar is voor de overstap en om de migratie zo soepel mogelijk te laten verlopen, is Hyperforce Assistant beschikbaar. Hyperforce Assistant vertelt precies of er problemen zullen ontstaan bij de migratie en waar deze problemen dan zullen plaatsvinden. Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen van Hyperforce of zijn je vragen nog niet beantwoord? Volg ons dan op LinkedIn of neem contact op met een van onze consultants.