Marketing Cloud

Background

Haal meer uit Salesforce Marketing Cloud

Marketing cloud maakt het mogelijk om een gepersonaliseerde customer journey op te zetten. Met data uit Salesforce CRM worden persoonlijke touchpoints gecreëerd die klanten de meest relevante informatie bieden. Aan de hand van onderstaande stappen zorgen wij dat u het maximale uit Marketing Cloud haalt.

1. Verzamelen en ordenen van klantdata in Salesforce CRM

De eerste stap tot een gepersonaliseerde customer journey is een gestructureerd en volledig CRM. We zien dat veel bedrijven in deze fase tekortschieten. Dit heeft twee oorzaken. Als eerst worden niet alle contactmoment benut om data te verzamelen. Zo loopt men data mis die in de toekomst nodig is om klanten beter te bedienen. De tweede oorzaak is dat er geen uniforme manier van werken is vastgelegd waardoor werknemers het CRM anders gebruiken. Hierdoor versplintert CRM-data en wordt het lastiger ervan te profiteren. Waar je met een klik op de knop de juiste informatie moet hebben, moet men nu alsnog handmatig data nalopen en filters inbouwen om de juiste gegevens naar boven te krijgen.

Onze marketing cloud specialisten lopen uw marketingprocessen na om te zien welke interactiemomenten geschikt zijn om te koppelen aan het CRM. Missende koppelingen worden gelegd, data wordt direct goed geaggregeerd en geordend op het klantprofiel. Door een uniforme aanpak aan te houden, ontstaan er geen ongeregeldheden in het CRM en staat de data klaar om met een druk op de knop omgezet te worden in een gepersonaliseerde journey.

2. Benutten van CRM-data in gepersonaliseerde journeys

Om de customer journey te personaliseren zul je moeten kiezen welke touchpoints je gaat verrijken met data. Met een goed gevuld CRM zijn de mogelijkheden tot personalisatie eindeloos, maar het uitzetten van geavanceerde personaliseerde journeys vraagt om inzicht en het combineren van klantgegevens. Veel bedrijven weten de klantreis te verbeteren door basisgegevens te gebruiken, maar een volledig gepersonaliseerde beleving bieden waarin de klant het gevoel geeft uniek te worden behandeld blijkt lastig.

GoSoniq kijkt niet alleen hoe processen verbeterd kunnen worden met CRM-data, maar ook welke klantgegevens in uw bezit zijn en op welke manier deze bij kunnen dragen aan een gepersonaliseerde klantreis. Zo focussen we niet alleen op de verbetering van bestaande marketingprocessen, maar denken we ook out-of-the-box door marketinginteracties met de klant uit te breiden en te verrijken op basis van de beschikbare data.

3. Custom applicaties & integraties

Hoewel Salesforce een groot ecosysteem van applicaties bevat, is niet elke functionaliteit beschikbaar. Uitgebreide gepersonaliseerde journeys vragen vaak om een oplossing op maat, om de klant van de beste ervaring te voorzien.

Wij bieden custom applicaties en integraties om te zorgen dat al uw systemen met elkaar kunnen communiceren en de klant van de meest relevante informatie te voorzien. Zo personaliseren we de klantinteractie niet alleen met informatie, maar kunnen we ook interfaces aanpassen op uw organisatie of de klant. 

4. Zorgeloos updaten

Salesforce rolt op drie momenten in het jaar updates uit. Dit houdt in dat bestaande processen en koppelingen vaak moeten worden getest op de impact van zo’n update. Dit is een tijdrovende taak waardoor veel bedrijven updates uitstellen of veel uren kwijt zijn aan het doorvoeren ervan.

Met het GoSoniq continuïteitsplan nemen we het updatebeheer uit handen. Met geautomatiseerd tests brengen we in kaart welke impact de updates zullen hebben en maken we inzichtelijk welke configuraties er gedaan moeten worden. Deze worden op een testomgeving uitgerold en getest alvorens ze naar productie worden overgezet.

5. Veiligheid als topprioriteit

Uw klantdata is waardevol. Zowel voor u als voor anderen. Omdat vertrouwen een belangrijke factor is in de klantrelatie, speel veiligheid van gegevens een grote rol. Om te zorgen dat uw gegevens veilig zijn, heeft Salesforce diverse maatregelen genomen. GoSoniq zet daarnaast net dat stapje extra.

Om uw organisatie zo goed mogelijk te beschermen werken wij samen met Enshore Security. Een ervaren IT-security bedrijf met gecertificeerde consultants om uw processen volgens de erkende normen te beschermen.